Standardhamn

En standardhamn är en hamn där man har tagit fram och publicerar kompletta tidvattentabeller och tidvattenkurvan. I Reeds finns det drygt 50 standardhamnar. I detta avsnitt beskrivs hur man arbetar med dessa. Övriga hamnar benämns som Sekundärhamnar som beskrivs i nästa avsnitt.

Ta fram tidvatten för en standardhamn

Med hjälp av tidvattentabellen och tidvattenkurvan kan man enkelt ta fram nivån på tidvattnet för en viss tidpunkt. Eller omvänt ta fram tidpunkten för en viss nivå på tidvattnet.

Tidpunkt för en viss nivå


Hamnskiss Dover

Denna metod används exempelvis då man önskar gå in i en hamn och önskar en viss nivå på tidvattnet. Om båten har ett djupgående på 1,9 meter och man önskar en säkerhetsmarginal på 1,5 meter till botten en plats på sjökortet där det vid LAT är 0,1 meter djupt vilken tidvattennivå behöver man då?

1,9 (båten) + 1,5 (marginalen) - 0,1 (sjökortet) = 3,3 meter blir då den nivå på tidvatten man efterfrågar.

Vi räknar på Dover den 17:e juni, 2006 under dagen (då det är ljust). Vi vill gå in i den del av hamnen som kallas för Granville Dock (där det vid slussporten är 0,1 meter djupt vid LAT (se hamnskissen bredvid).

Nedan beskrivs stegen för att ta fram vid vilken tidpunkt tidvattnet har denna nivå.

Steg för steg

  • Läs av nivåer och tider i tidvattentabellen för Dover och notera om det är mest spring eller neap. Här får vi då LW 10:05UT (1,4m), HW 15:14UT (6,2m) och om två dagar är det neap.


  • För in tidpunkten för aktuellt högvatten i tidvattenkurvan för Dover (15:14UT).


  • Markera aktuellt högvatten (6,2m).


  • Markera aktuellt lågvatten (1,4m).


  • Dra en diagonal linje mellan högvatten och lågvatten markeringarna (6,2m & 1,4m).


  • Markera den nivå (3,3m) som efterfrågas på den övre och den undre skalan och dra därefter en lodrät linje mellan de två markeringarna.
  • Genom skärningspunkten mellan de två linjerna - dra en horisontell linje (ungefär genom Factor 0,4).


OBS! Då du inte inloggad eller saknar ett aktivt abonnemang visas eventuellt inte hela innehållet på denna sidan.
Logga in med ditt användarkonto. | Skapa ett användarkonto. | Teckna ett abonnemang.

Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMaSidan ändrades senast 2023-02-25 13:08 och är visad 2385 gånger.