Dokument

"I salongen uppsattes en bokylla, vilket var välbehövligt. Redan vid avresan var biblioteket rätt omfattande, och nästan i varje hamn utökades det något. Bland annat medfördes Nordisk familjebok (res om möjligt ej runt världen utan den!) samt en rätt rikhaltig litteratur i sjömanskap och navigation."

Från "Med Fidra på världsomsegling" av Thorburn Uno (1922).


Inom Europa/EU och Schengen-samarbetet ställs idag relativt låga krav på dokumentation för båten och besättningen och antalet kontroller som görs är mycket få. Vid segling längre bort förändras detta och kraven blir i många länder omfattande och byråkratiska.

Avsnitt i detta kapitel

Quiz

NFB:s kunskapsfodringar

  • Kännedom om nödvändiga skeppshandlingar för utrikes resa med fritidsfartyg registrering, nationalitetsbevis, ägarhandling, försäkring, momsintyg, besättningslista, loggbok.
  • Kännedom om nödvändiga personliga handlingar för utrikes resa med fritidsfartyg (pass, visum, nautiska kompetensintyg, sjukförsäkringshandling).


OBS! Då du inte inloggad eller saknar ett aktivt abonnemang visas eventuellt inte hela innehållet på denna sidan.
Logga in med ditt användarkonto. | Skapa ett användarkonto. | Teckna ett abonnemang.

Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMaSidan ändrades senast 2021-12-26 18:36 och är visad 3334 gånger.