Planering

"To all contemplating a voyage I would say go."

Från "Sailing Alone around the World" av Joshua Slocum (1899).

"Preparing a comprehensive passage plan and maintaining a safe and proper navigational watch at all times, by use of all available means, is of paramount importance in order to prevent incidents."

Ian Blair, MCA/UK (2017).Planera i tid!

Att planera innebär att man mindre ofta råkar ut för överraskningar som orsakar problem. För den som är är i färd med att för första gången göra en längre segling är planeringens omfattning ofta det som i efterhand är den största överraskningen.

Att planera inför segling över öppet hav, angöring av en hamn långt in i okänd skärgård i mörker, kraftigt tidvatten och kraftig vind kräver en mycket detaljerad planering för att kunna göras på ett säkert sätt.

Detta kapitel riktar främst in sig på planering inför en långfärd och i mindre grad den rena navigationsplaneringen som ingår i förarintyget och kustskepparintyget.

Avsnitt i detta kapitel

Quiz

NFB:s kunskapsfodringar

  • Kunskap om vikten av planering innan avfärd.
  • Kunskap om olika sjökort och pilotböcker längs färden.
  • Färdighet i beräkning av lämpliga avgångs- och ankomsttider till/från hamnar; allt med hänsyn taget till förekomsten av tidvatten.
  • Kännedom om mathållning och rutiner ombord med utgångspunkt från besättningens säkerhet och prestationsförmåga.
  • Kännedom om vaktfördelning vid gång under längre tid.
  • Kännedom om vikten av ett kompetent ledarskap (och vad det innebär) och en kompetent besättning.
  • Kännedom om angöring av kust och insegling i hamnar med hänsyn till tidvatten.


OBS! Då du inte inloggad eller saknar ett aktivt abonnemang visas eventuellt inte hela innehållet på denna sidan.
Logga in med ditt användarkonto. | Skapa ett användarkonto. | Teckna ett abonnemang.

Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation.  | KoyMaSidan ändrades senast 2021-12-26 18:22 och är visad 4679 gånger.