Tidvatten

"Just because the tide is out doesn’t mean there’s less water in the ocean."

Seth Godin (2010).


Tidvattten är något vi svenskar normalt inte är vana vid. Det kan vid en första anblick verka krångligt, svårt och farligt och avskräcka ifrån segling till och i exempelvis Storbritannien. Betänk då alla som seglar där och tycker att vi svenskar är snudd på galna som seglar omkring i en skärgård med grund överallt som ställer för dem extrema krav på navigation. Allt handlar om kunskap och förståelse. Tidvatten kräver lite studier för att lära sig att behärska men därefter är det ofta en tillgång då man kan använda det i sin planering till sin fördel för att exempelvis få medström på vägen och kunna besöka hamnar man annars inte hade kunnat besöka på grund av litet djup. I detta kapitel kommer du att få lära dig allt som en seglare behöver kunna om tidvatten och tidvattenströmmar.

Avsnitt i detta kapitel

Quizar

NFB:s kunskapsfodringar

 • Kunskap om hur man använder tidvattentabeller, sjökort och nautikalalmanackor.
 • Kunskap om hur man beräknar tider och höjder i standardhamnar och sekundärhamnar.
 • Kunskap om beräkning av tid och höjd mellan låg- och högvatten med hjälp av diagram.
 • Kännedom om orsaker till tidvatten olika tidvattennivåer och nollnivån.
 • Kännedom om tolftedelsregeln.
 • Kännedom om automatiska tidvattenberäkningar.
 • Kunskap om hur man använder strömkartor, sjökort och nautikalalmanackor.
 • Kännedom om tolftedelsregeln.
 • Kännedom om uppkomsten av stark ström, strömvirvlar och brottsjöar.
 • Kännedom om effekter vid stark vind och tidvatten.


OBS! Då du inte inloggad eller saknar ett aktivt abonnemang visas eventuellt inte hela innehållet på denna sidan.
Logga in med ditt användarkonto. | Skapa ett användarkonto. | Teckna ett abonnemang.

Förarintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s Förarintyg. | KoyMa Utsjöskepparintyg - Ett komplett utbildningsmaterial för NFB:s intyg för långfärdssegling - Utsjöskepparintyg. | KoyMa Astronomisk Navigation - Ett komplett utbildningsmaterial för Astronomisk Navigation. | KoyMaSidan ändrades senast 2021-12-26 18:20 och är visad 7438 gånger.